Pisarna izvršitelja Zoran Kuret Marolta

Izvršitelj, izvrsitelj, izvršba na premičnine, rubež, javna dražba, vročitev sodnega pisma…