v kolikor vlagate izvršilni predlog, navedite za izvršitelja:

Zoran kuret marolt-Izvršitelj,

Kolodvorska cesta 2,

1290 Grosuplje.

Kako vam lahko pomagamo?

Vodenje izvršilnega postopka

Izvršitelj in zaposleni svetujemo upniku pri izbiri sredstev in načinu izvršbe, z namenom optimiziranja postopka in popolnega poplačila upnika.

Vpogled v stanje zadev

Vlagamo elektronske izvršilne predloge na podlagi verodostojne listine. Večjim upnikom omogočamo samostojen vpogled v stanje njihovih izvršilnih zadev preko sistema Izvršbe.

Hitra obravnava

Garantiramo razpis izvršilnega dejanja v dveh tednih po prejetju sklepa in čimprejšnjo prodajo premičnin.

Hramba

Pooblaščeni za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Vročanje pisem

Opravljamo vročanje sodnih pisem in ostalih pisanj.

Skladišče

Več kot 2000 m2 skladiščnih prostorov, z vso infrastrukturo, ki omogoča hrambo in raztovor večjih predmetov. Skladišče je tehnično in fizično varovano, v njem je mogoče voditi dražbe. Za odvoze uporabljamo novejša tovorna vozila, z zaupanja vrednimi partnerji odpeljemo v hrambo tudi večje predmete.

Pooblastila izvršitelja

Izvršitelj je EDINI, ki lahko v okviru sodnega izvršilnega postopka izvaja rubež premičnega premoženja dolžnika.

Izvršitelj je EDINI, ki lahko na premoženje dolžnika vpiše zastavno pravico upnika in s tem dolgoročno zavaruje upnikovo terjatev.

Izvršitelj je EDINI, ki lahko v okviru svojih pristojnosti izvede nasilni vstop v prostore dolžnika ali v prostore z dolžnikovimi premičninami in izvede rubež.

Izvršitelj je EDINI, ki lahko v primeru oviranja izvršbe za pomoč pokliče policijo, ki mu je dolžna nuditi pomoč pri opravi izvršilnega dejanja.

Izvršitelj je EDINI, ki mu je dovoljen vstop v zasebne prostore dolžnika, tudi brez njegovega dovoljenja oziroma prisotnosti.

Izvršitelj je EDINI, ki mu je dovoljena prodaja zarubljenih premičnin na javni dražbi, z neposredno pogodbo ali preko koncesionarja.

Pomočnica izvršitelja Ksenija Ilijaš

Ksenija Ilijaš

Zagrizena športnica, odlično obvladuje področje hrambe zaseženih vozil, vodi finančne in kadrovske zadeve.

Pomočnik izvršitelja Boštjan Kraljič

Boštjan Kraljič

Človek s tisoč interesi, zadolžen za večje izvršilne primere, skrbi za informacijski sistem in podporo.

ZdenkaRozic

Zdenka Rožič

Dneve preživlja v telefonskih pogovorih z našimi strankami na področju izvršilnih postopkov, odlično govori več jezikov.

IgorHrovat

Igor Hrovat

Mojster borilnih veščin, njegov moto je:'Nič ni nemogoče'. Samostojno izvaja izvršilne postopke in skrbi za nemoteno izvedbo javnih dražb.