V kolikor vlagate izvršilni predlog, navedite za izvršitelja:

Zoran Kuret Marolt-Izvršitelj,

Kolodvorska cesta 2,

1290 Grosuplje.

Kako vam lahko pomagamo?

Vodenje izvršilnega postopka

Izvršitelj in zaposleni svetujemo upniku pri izbiri sredstev in načinu izvršbe, z namenom optimiziranja postopka in popolnega poplačila upnika.

Vpogled v stanje zadev

Vlagamo elektronske izvršilne predloge na podlagi verodostojne listine. Večjim upnikom omogočamo samostojen vpogled v stanje njihovih izvršilnih zadev preko sistema Izvršbe.

Hitra obravnava

Garantiramo razpis izvršilnega dejanja v dveh tednih po prejetju sklepa in čimprejšnjo prodajo premičnin.

Hramba

Pooblaščeni za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Vročanje pisem

Opravljamo vročanje sodnih pisem in ostalih pisanj.

Skladišče

Več kot 2000 m2 skladiščnih prostorov, z vso infrastrukturo, ki omogoča hrambo in raztovor večjih predmetov. Skladišče je tehnično in fizično varovano, v njem je mogoče voditi dražbe. Za odvoze uporabljamo novejša tovorna vozila, z zaupanja vrednimi partnerji odpeljemo v hrambo tudi večje predmete.

Pooblastila izvršitelja

Izvršitelj je EDINI, ki lahko v okviru sodnega izvršilnega postopka izvaja rubež premičnega premoženja dolžnika.

Izvršitelj je EDINI, ki lahko na premoženje dolžnika vpiše zastavno pravico upnika in s tem dolgoročno zavaruje upnikovo terjatev.

Izvršitelj je EDINI, ki lahko v okviru svojih pristojnosti izvede nasilni vstop v prostore dolžnika ali v prostore z dolžnikovimi premičninami in izvede rubež.

Izvršitelj je EDINI, ki lahko v primeru oviranja izvršbe za pomoč pokliče policijo, ki mu je dolžna nuditi pomoč pri opravi izvršilnega dejanja.

Izvršitelj je EDINI, ki mu je dovoljen vstop v zasebne prostore dolžnika, tudi brez njegovega dovoljenja oziroma prisotnosti.

Izvršitelj je EDINI, ki mu je dovoljena prodaja zarubljenih premičnin na javni dražbi, z neposredno pogodbo ali preko koncesionarja.