Imate dolžnike, potrebujete vročitev pisma, izselitev in izpraznitev poslovnih ali zasebnih prostorov?

LAHKO VAM POMAGAMO!


Izvršitelj

Samostojni izvršitelji pričnejo z delom leta 2000. Med prvimi Republika Slovenija podeli javno pooblastilo izvršitelju Zoran Kuret Maroltu. Izvršitelj Zoran Kuret Marolt je diplomant varnostnih ved. Od leta 2011 do 2019 je vodil Zbornico izvršiteljev Slovenije. Od leta 2020 pa je predsednik Nadzornega odbora Zbornice izvršiteljev Slovenije.

Temeljna načela uspešnega izvršilnega postopka

  • Načelo takojšnjega ukrepanja. Na ta način upnik ohranja realne možnosti poplačila terjatve. Njegova terjatev ima kar najboljši položaj v vrstnem redu poplačil. Neredko upnikova terjatev ni edina s katero se sooča dolžnik. S hitrim in pravočasnim ukrepanjem se zagotovi, da bo upnik poplačan. Upnik naj kar najhitreje prične z izvršbo in izbere izvršitelja.
  • Načelo neobveščanja dolžnika. V fazi priprave na rubež, naj se dolžnika ne obvešča. Dolžnik, ki je o neposredni izvršbi obveščen, bo ali skril svoje premoženje, ali pa ga bo z raznimi dejanji prenesel na druge fizične in pravne osebe. V tem primeru bo upnik izpostavljen dolgotrajnim sodnim postopkom za ugotovitev ničnosti omenjenih poslov.
  • Načelo vestnosti in strokovnosti. Izvršitelj Zoran Kuret Marolt in sodelavci smo izkušeni strokovnjaki z obsežnim znanjem na področjih izvršbe, informatike in varnostnih ved. Izvršitelj Zoran Kuret Marolt sem dva mandata vodil strokovno združenje izvršiteljev Zbornico izvršiteljev Slovenije.

Pokličite nas

01/ 781 00 80

Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje

izvrsba@sodni-izvrsitelj.si